dní
1
2
hodín
1
0
minút
4
3
sekúnd
0
0

3. ROČNÍK/2016/

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
– Výsledková listina

Mapa behu


Propozície behu

 

Hlavný organizátor: POMOCNÍČEK o.z.
Termín konania: 3.9.2016
Miesto: cesta ku campingu, Sereď, štart spred Bistra Raketa

 

Štart behu

Detský beh 14:30 hod.
Hobby beh 15:30 hod.
Hlavný beh 17:30 hod.

 

Prihlasovanie a registrácia
– on-line do 27.8.2016 na stránke www.behnadeje.pomocnicek.sk
– osobne v sobotu 3.9.2016 od 13:00  v Seredi, Bistro Raketa (Hobby a Hlavný beh)
– prihlasovanie na Detský beh iba na mieste (od 11:00 do 14:00)

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových balíčkov:
V sobotu 3.9.2016 od 13:00 v Seredi, Bistro Raketa

 

Kategórie

 

Detský beh 
Deti do 6 rokov trasa 100m
Deti od 7-10 rokov trasa 250m
Deti  od 11-16 rokov trasa 500m
* registrácia detí na mieste od 11.00 hod. do 14.00 hod., po tomto čase už nie je možné dieťa zaregistrovať

 

Hobby beh
Ženy do 34 rokov
Ženy do 49 rokov
Ženy od 50 rokov

Muži do 39 rokov
Muži do 49 rokov
Muži od 50 rokov

Hlavný beh
Ženy do 34 rokov
Ženy do 49 rokov
Ženy od 50 rokov

Muži do 39 rokov
Muži do 49 rokov
Muži od 50 rokov

Štartový balíček zahŕňa
– štartové číslo s menom (pri prihlásení a zaplatení štartového poplatku do 3.8.2016),
– bežecké tričko (prvých 250 zaregistrovaných a zaplatených)
– občerstvenie na trati
– občerstvenie v cieli
– čip v štartovom čísle na meranie času

 

Štartovné

1 € Deti na mieste
10 € od 8.5.2016 do 27.8.2016 online na http://behnadeje.pomocnicek.sk/register/
15 € na mieste

 

Možnosti platenia štartovného:
a) bankovým prevodom (podrobnosti zašleme po registrácii mailom)
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

 

Poistenie
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

 

Meranie časov
Meranie zabezpečuje www.solarun.sk

 

Výsledky
Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke www.behnadeje.pomocnicek.sk.

 

Kontakty

Rudolf Miškolci, 0918 561 012, behnadeje@pomocnicek.sk

 

Ceny

Vyhodnotení a ocenení budú 3 najlepší v každej kategórii

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla záchranná a zdravotná služba

 

Podrobnejšie technické a organizačné zabezpečenie

 

Trasa
Detský beh – štart detského behu spred Bistra Raketa s cieľom v areáli bývalých kasární, rovná trasa s pevným asfaltovým povrchom.

Hobby beh – (5500 m) – štart hobby behu spred Bistra Raketa v hromadnom štarte, trasa povedie smer kemping po spevnenej komunikácii, za dreveným mostom pokračuje odbočkou DOĽAVA na modrú cyklotrasu s označením smerovej cyklo tabuľky KOLENO a ďalej vedie po nespevnenom povrchu lesnou cestičkou, po 1600 m od štartu odbočka doľava po smerovej cyklo tabuľke s označením KOLENO, následne po výjazde z lesíka trasa vedie DOPRAVA cez vojenské cvičisko po žltej cyklotrase smer HORNÝ ČEPEŇ s napojením sa na červenú cyklotrasu so smerovou tabuľkou SEREĎ (3300 m) a pokračuje po asfaltovej hrádzi do cieľa (5500 m), ktorý bude v mieste štartu, povrch trate tvorí 55 % spevnený povrch, 45 % nespevnené lesné cestičky.

Hlavný beh – (11000 m) – viď Hobby beh, pretekári absolvujú 2 okruhy (2 x 5500 m), povrch trate tvorí 55 % spevnený povrch, 45 % nespevnené lesné cestičky.
Cieľ: ako štart preteku

 

Zabezpečenie dopravy a bezpečnosť účastníkov behu
Všetky komunikácie po trase behu budú zabezpečené organizátormi behu, organizačná služba bude mať reflexné vesty s patričným poučením a vyznačením. O súčinnosť bude požiadaná Mestská polícia Sereď.

 

Parkovanie pre účastníkov behu
Možnosť parkovania v okolí Bistra Raketa, prípadne pri supermarkete LIDL.

 

Úschovňa osobných vecí
Pre každého bežca je zabezpečený priestor na odloženie osobných vecí.

 

Spracoval:
Rudolf Miškolci